Plačilna nedisciplina in napetosti, ki jih ta povzroča.

Zamude pri plačilih povzročajo napetosti v slovenskem gospodarstvu. To morda zveni dramatično, vendar drži.

Plačilna nedisciplina je že vrsto let globoko vraščena v slovenski družbi in poslovni praksi, hkrati pa so z njo povezani najosnovnejši problemi slovenskega gospodarstva. Zato je pomembno, da se tega zavedamo in začnemo ukrepati.

Plačevanje za opravljeno storitev ali dostavljen izdelek, zunaj dogovorjenih plačilnih pogojev, je komercialno in etično sporno. Najbolj so na udaru mala podjetja, saj njihov finančni položaj največkrat kratkoročno in dolgoročno ni sposoben prenesti večjih obremenitev zaradi zakasnitve izplačila ali celo izpada le-teh in jih pogosto pahne v nelikvidnost in nesolventnost ter celo v propad, prav tako pa lahko vpliva na nekonkurenčnost podjetja.


Spodaj si bomo ogledali štiri strategije, ki jih lahko uporabite, da boste pravočasno prejeli plačila za opravljene storitve ali dostavljen izdelek.  

1. Vedno navedite plačilne pogoje 

Nujno je, da določite jasne plačilne pogoje že takoj na začetku vašega poslovanja s stranko in poskrbite, da jih boste zapisali v pogodbo in se jih nato tudi držali. Popolnoma razumljivo je, da ne želite že takoj na začetku prestrašiti nove stranke s strogimi pogoji poslovanja, vendar vam bo to na daljši rok bistveno olajšalo delo. In nenazadnje, donosnejši kot je poslovni dogovor, pomembnejša je določitev pogojev poslovanja.

Vaši plačilni pogoji bi morali vključevati:

  • Rok plačila
  • Klavzulo, ki določa vašo pravico za obračun obresti za zamujena plačila
  • Podpis obeh strank, da se strinjata s sprejetimi pogoji

V nekaterih primerih lahko v pogodbo zapišete posebno klavzulo Pridržek lastninske pravice, s katero si po izročitvi blaga zadržite lastninsko pravico toliko časa, dokler vam stranka v celoti ne plača kupnine.

Enostavni pridržek lastninske pravice

Vzorec klavzule:
»Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na stvari, ki je predmet pogodbe, do popolnega plačila kupnine.«

2. Plačilo vnaprej

Zahteva po vnaprejšnjem plačilu za opravljeno storitev ali izdelek lahko pripomore k ohranjanju zdravega denarnega toka v podjetju, hkrati pridobite obveznost stranke do plačila. Na primer, lahko zaprosite za 40-odstotno plačilo pred opravljeno storitvijo ali kupljenim izdelkom, ki mu sledi izplačilo v celoti po prejetem računu, npr. v osmih dneh po izdaji računa.Službene poti je tako potrebno evidentirati redno, odgovorno in natančno.

3. Spodbuda za čim prejšnje plačiloTa nasvet zahteva sicer pregled vašega poslovnega modela, saj sicer posega v vašo razliko v ceni. Eden izmed učinkovitih predlogov je popust v primeru takojšnjega plačila v celoti, na primer 3-odstotno znižanje cene ali v primeru plačila vnaprej, po predračunu. Popust mora biti dovolj velik, da bi bil privlačen, hkrati pa ne sme preveč posegati v vašo razliko v ceni.

4. Držite se pravil

Vseeno pa se najdejo stranke, ki svojo srečo testirajo do nepojasnjenih zmogljivosti, četudi imajo na računu več kot dovolj sredstev. Za stranke, ki stalno zamujajo s plačili in zapravljajo vaš čas, pa je nujno da imate svoje vzvode, ki privedejo do uspešnega zaključka poslovanja.

Že omenjeno obračunavanje obresti za zamujena plačila je eden od načinov. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti znaša 8 odstotkov, zato je ne pozabite upoštevati.

Preračunate jo lahko na povezavi TUKAJ. Druga možnost je, da zavrnete svojo storitev ali produkt stranki, ki vam dolguje plačila, dokler ne prejmete plačila v celoti. V nekaterih primerih pa je celo bolje, da za njih ne opravljate več svojih uslug.

Nikoli pa ni odveč, če pred podpisom pogodbe preverite tudi bonitetno oceno vaše bodoče stranke.
Bonitetne ocene preverimo za vas tudi v računovodski hiši Vizi d.o.o.

Za pomoč in vprašanja smo vam tako na voljo na info@vizi-rs.si.