AKTUALNE NOVICE IN 
UPORABNE INFORMACIJE

BONITETE

Boniteta je ugodnost zaposlenemu, lahko v obliki storitve, proizvoda ali druge ugodnosti, ki jo delavcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo.

KOLIKO ČASA JE POTREBNO HRANITI POSLOVNO DOKUMENTACIJO?

Vsak davčni zavezanec je dolžan hraniti poslovne in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanjem.
Na eni strani nastaja dokumentacija, ki je povezana z znanjem podjetja ter njegovim udejstvovanjem na trgu. Sem spadajo različni zapisi, ideje, pravilniki in druga dokumentacija. Shranjevanje te dokumentacije se določi z internimi akti.Na drugi strani nastaja dokumentacija, ki je povezana s (finančnim) poslovanjem. Shranjevanje te dokumentacije predpisuje kar nekaj zakonov.

NORMIRANCI - KAKŠNA JE MEJA NORMIRANE OBDAVČITVE?

Če se odločite ugotavljati davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, je dobro poznati nekaj ključnih pravil, saj so obdavčitve izven predpisanih meja, visoke.

REGRES ZA LETNI DOPUST– ALI JE OBVEZEN?

Regres za letni dopust je vsota, ki jo mora delodajalec plačati delojemalcu po zakonu o delovnih razmerjih. Pravico do regresa delavec pridobi s pridobitvijo pravice do letnega dopusta. Regres mora biti izplačan v denarju, če ni s kolektivno pogodbo dejavnosti določeno drugače. Če ima delavec pravico do dopusta, ima vedno pravico tudi do regresa – v celoti ali do sorazmernega dela.

ZDRAVNIŠKI PREGLED IN VARSTVO PRI DELU ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE (SAMOZAPOSLENE).

Večkrat se pojavi vprašanje - Ali je obvezno, da samozaposleni opravijo zdravniški pregled, varstvo pri delu in oceno tveganja?

VEZANA KNJIGA RAČUNOV

V katerem primeru je potrebno uporabljati vezano knjigo računov?
Kakšni so postopki pred uporabo vezane knjige računov?
Kje se vezana knjiga računov lahko kupi?

KORAKI ZA ZAPOSLITEV DELAVCA

Ko se odločite, da boste v svojem podjetju zaposlili novega sodelavca, zaradi povečanega obsega dela, je potrebno preveriti ali zares poznate vse korake do pravilne zaposlitve.

Pridite vi do strank in ne obratno.

Neglede na to ali svoje podjetje začenjate v garaži, domači kuhinji ali v dnevnisobi vaših staršev, na določeni točki boste morali sprejeti odločitev o vašemuradnem delovnem prostoru.

neuspešno planiranje = planiranje za neuspeh

Raziskave kažejo, daimajo podjetniki z dobrim poslovnim načrtom ob ustanovitvi lastnega podjetjavsaj 16 odstotkov več možnosti za preživetje in rast. Vseeno pa poslovni načrtizdela manj kot polovica podjetnikov.

Ustanovitev lastnega podjetja? Zakaj pa ne!

Za ustanovitev lastnega podjetja je vedno pravi čas, kar pa ne pomeni da je vodenje podjetja preprosto.  Načrtovanje, financiranje in ustanovitev podjetja je lahko trd oreh.  Veliko podjetij kmalu po njegovi ustanovitvi, propade -  55 % v prvih petih letih. Vendar pa lahko svojemu novonastalemu podjetju ponudite najboljše možnosti za uspeh, tako da že v samem začetku postavite trdne temelje. Tukaj je pet ključnih dejstev, ki jih morate upoštevati, da ne boste končali v 55 %.

Ali je 500 € dovolj za zagon lastnega podjetja?

Neuradne raziskave kažejo, da naj bi se kar 40 odstotkov podjetij ustanovilo s 500 € ali celo manj, medtem ko naj bi tretjina podjetij štartala z nič več kot 350 €. Povprečni strošek za zagon podjetja na spletu, naj bi znašal približno 325 €. Če ustanovite podjetje, ki primarno posluje preko spleta ali podjetje, ki deluje v popoldanskem času, ob redni zaposlitvi, so stroški lahko zanemarljivi. Govorimo seveda o obliki delovanja podjetja kot s.p. Za odprtje d.o.o. je potreben zagonski kapital v višini 7.500 evrov.

PLAČILNA NEDISCIPLINA IN NAPETOSTI, KI JIH TA POVZROČA.

Plačilna nedisciplina je že vrsto let globoko vraščena v slovenski družbi in poslovni praksi, hkrati pa so z njo povezani najosnovnejši problemi slovenskega gospodarstva. Zato je pomembno, da se tega zavedamo in začnemo ukrepati.

Denarni tok – ključen za obstoj podjetja

Kako v podjetju načrtovati napoved denarnega toka?

Denarni tok je žilno omrežje vašega podjetja. Lahko imate fantastično idejo in popolnoma izvedljivo poslovanje, vendar brez ustreznega denarnega toka, preprosto ne boste mogli učinkovito poslovati.

Prekarno delo:
minimalna urna postavka 10,21 evra

V Sloveniji veliko zaposlenih dela na način, ki gaimenujemo prekarno delo. Ker zaslužek od prekarnega dela ne zagotavlja dostojnegapreživetja, predlagajo uvedbo minimalne urne postavke: 10,21 evra bruto na uro.

Kako izbrati primeren računovodski servis za svoje podjetje?

Zagotovo trd oreh za vsakegapodjetnika, še posebej za tistega, ki svojo podjetniško pot šele začenja.Računovodskih servisov je na trgu ogromno, vsi se oglašujejo kot kvalitetni,prijazni, zanesljivi, strokovni… v resnici pa se kakovost storitev izjemnorazlikuje od ponudnika do ponudnika in niti cena ni nujno merilo. Kako torejizbrati primeren računovodski servis?