BONITETE

Boniteta je ugodnost zaposlenemu, lahko v obliki storitve, proizvoda ali druge ugodnosti, ki jo delavcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo.

Bonitete se kažejo predvsem v naslednjih oblikah:

 • uporaba službenega vozila v zasebne namene;
 • nastanitev v službenem stanovanju;
 • posojilo, dano s strani delodajalca, ki je brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne;
 • popust pri prodaji blaga in storitev, kadar delodajalec proda blago ali storitev delavcu;
 • plačilo za izobraževanje delavca ali njegovega družinskega člana (če izobraževanje ni povezano z njegovim dejanskim delom);
 • darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delavcu ali njegovemu družinskemu članu;
 • pravica delavca do nakupa delnic.

Zakon o dohodnini, ki ureja bonitete, pa izrecno opredeljuje, katere ugodnosti se ne štejejo za bonitete. Te so:

 • ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec pod enakimi pogoji zagotavlja vsem delavcem (npr. regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih ipd.);
 • plačila delodajalca za izobraževanje delavcu, kadar je izobraževanje povezano s poslovanjem delavca;
 • plačila za zdravstvene preglede in cepljenja delavcev;
 • plačila za zavarovanje delavca za nesreče pri delu;
 • uporaba parkirnega prostora, ki ga delavec zagotovi delodajalcu;
 • uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme, ki jo delodajalec zagotovi delavcu.

Uporaba službenega vozila v zasebne namene

Ko delodajalec nudi uporabo službenega vozila v zasebne namene se davčna osnova delavca poveča za 1,5% nabavne vrednosti vozila mesečno (mesečno ob obračunu plače za zaposlenega). Nabavna vrednost vozila se s časom zmanjšuje, in sicer po naslednjih točkah:

 • Do vključno 4. leta starosti vozila se nabavna vrednost vsako leto zniža za 15 %;
 • Od 5. do 8. leta se vsako leto zniža za 10 %;
 • Od 9. leta dalje se šteje, da je nabavna vrednost vozila 10 %;
 • Nabavna vrednost vozila se dodatno zniža za 50 %, če delavec mesečno prevozi manj kot 500 km v zasebne namene;
 • Če delodajalec zagotavlja gorivo za uporabo vozila v zasebne namene, se davčna osnova mesečno poveča za 25 %.
 • uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme, ki jo delodajalec zagotovi delavcu.
 • Uporaba službenega vozila v zasebne namene

Izračun bonitete vam informativno lahko izračuna pooblaščen računovodski servis.

Električna službena vozila v zasebne namene

Posebnost pa nastane pri, vedno bolj popularnih, električnih vozilih, za katere so zgoraj zapisani pogoji izvzeti.

Če zaposleni uporablja službeno električno vozila za zasebne namene, se mu po 43. členu ZDoh-2 (2.a) obračunava mesečna boniteta, v višini 0,3% nabavne vrednosti vozila za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila, če vrednost ob pridobitvi vozila vključno z DDV-jem ne presega 60.000,00€. Zakon ne predvideva znižanja davčne osnove za nadaljnja leta uporabe, kot je to predvideno za ostala vozila, torej ostaja tudi v drugem in tretjem letu uporabe 0,3% od nabavne vrednosti vozila.

Če zaposleni uporablja službeno vozilo in sam zagotavlja gorivo, FURS pojasnjuje, da je potrebno stroške goriva (električne energije) izračunati upoštevajoč podatke o povprečni porabi goriva za posamezen tip vozila, ki so praviloma dostopni na spletnih straneh. Ob tem pa je treba upoštevati podatke o veljavni ceni električne energije.

Da bo ta znesek povračila stroška električne energije delavca ustrezal dejanskemu strošku električne energije, ki se nanaša na posamezno službeno vozilo, bo moral zavezanec voditi ustrezne evidence, na podlagi katerih bo možno verodostojno izkazovanje stroškov v zvezi s porabljeno električno energijo za polnjenje službenega vozila (primeroma: strošek električne energije po računu, prevoženi kilometri, podatki o povprečni porabi goriva, podatek o zagotovljeni električni energij s strani ponudnikov na trgu...).

Uporaba službenega stanovanja

Boniteta se v primeru uporabe službenega stanovanja običajno določi glede na višino tržne cene njegove najemnine. Če pri zagotovitvi nastanitve v službenem stanovanju ni možno bonitete določiti v višini tržne vrednosti najemnine ali v višini stroškov delodajalca, se vrednost bonitete določi mesečno v višini 0,6 % tržne vrednosti stanovanja.


Pišite nam na info@vizi-rs.si.